Asiant Dropshipping

Disgrifiad Byr:

Cynorthwyydd cludo Manteision llwyth Ar gyfer darpar entrepreneuriaid, mae Dropshipping yn fodel busnes gwych oherwydd ei fod yn hawdd ei gyrchu. Gyda llongau uniongyrchol, gallwch chi brofi gwahanol yn gyflym ...


Manylion y Cynnyrch

Cynorthwyydd cludo

Buddion llwyth

Ar gyfer darpar entrepreneuriaid, mae Dropshipping yn fodel busnes gwych oherwydd ei fod yn hawdd ei gyrchu. Gyda llongau uniongyrchol, gallwch brofi gwahanol syniadau busnes yn gyflym gyda diffygion cyfyngedig, sy'n eich galluogi i ddysgu llawer am sut i ddewis a gwerthu cynhyrchion ar alw. Mae yna resymau eraill pam mae cyflenwi uniongyrchol mor boblogaidd.

6

1. Angen llai o arian

Efallai mai'r fantais fwyaf o werthu uniongyrchol yw y gallwch agor siop e-fasnach heb orfod buddsoddi miloedd o ddoleri mewn rhestr eiddo ymlaen llaw. Yn draddodiadol, rhaid i fanwerthwyr wario llawer o gyfalaf i brynu rhestr eiddo.

Gyda'r model cludo uniongyrchol, nid oes angen i chi brynu'r cynnyrch oni bai eich bod eisoes wedi gwerthu ac eisoes wedi derbyn taliad gan y cwsmer. Gallwch chi ddechrau prynu cynhyrchion a chychwyn busnes gwerthu uniongyrchol llwyddiannus heb fawr o arian heb lawer iawn o fuddsoddiad stocrestr ymlaen llaw. Ar ben hynny, gan nad ydych yn addo gwerthu trwy unrhyw stocrestr a brynwyd ymlaen llaw fel manwerthu traddodiadol, mae llai o risg o agor siop allfeydd.

2. Hawdd i'w defnyddio

Pan nad oes raid i chi ddelio â chynhyrchion corfforol, mae'n llawer haws rhedeg busnes e-fasnach. Gyda llongau uniongyrchol, does dim rhaid i chi boeni am:

2

Warws rheoli neu dalu

Paciwch a llongiwch eich archeb

Olrhain rhestr eiddo am resymau cyfrifyddu

Trin ffurflenni a llwythi i mewn

Parhewch i archebu cynhyrchion a rheoli print lefelau stocrestr

3. Gorbenion isel

Gan nad oes raid i chi ddelio â phrynu rhestr eiddo neu reoli warysau, mae eich costau cyffredinol yn isel iawn. Mewn gwirionedd, mae llawer o siopau gwerthu uniongyrchol llwyddiannus yn fusnesau yn y cartref, sydd angen gliniadur yn unig a rhai costau gweithredu cylchol. Wrth i chi dyfu, gall y costau hyn gynyddu, ond maent yn dal yn gymharol isel o gymharu â busnesau corfforol traddodiadol.

 

4. Lleoliad hyblyg

Gellir rhedeg y busnes llwyth bron yn unrhyw le trwy'r Rhyngrwyd. Os gallwch chi gyfathrebu'n hawdd â chyflenwyr a chwsmeriaid, gallwch redeg a rheoli eich busnes.

7

5. Amrywiaeth eang o gynhyrchion i ddewis ohonynt

Gan nad oes raid i chi brynu'r cynhyrchion i'w gwerthu ymlaen llaw, gallwch ddarparu ystod o gynhyrchion poblogaidd i ddarpar gwsmeriaid. Os yw'r cyflenwr yn stocio eitemau, gallwch restru'r eitemau sydd ar werth yn eich siop ar-lein heb dalu'n ychwanegol.

6. Haws i'w brofi

Mae gwerthiannau uniongyrchol yn ffordd ddefnyddiol i berchnogion busnes sy'n agor siopau newydd ac eisiau profi archwaeth eu cwsmeriaid am gategorïau cynnyrch eraill, fel ategolion neu linellau cynnyrch newydd. Yn yr un modd, prif fudd cludo uniongyrchol yw'r gallu i restru a gwerthu cynhyrchion cyn ymrwymo i brynu llawer iawn o stocrestr.

7. Haws ehangu

Ar gyfer busnes manwerthu traddodiadol, os ydych chi'n derbyn tair gwaith nifer yr archebion, fel arfer mae angen i chi wneud tair gwaith y gwaith. Trwy ddefnyddio cyflenwyr cludo uniongyrchol, bydd y cyflenwr yn ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r gwaith o brosesu archebion ychwanegol, gan ganiatáu ichi ehangu gyda llai o drafferthion twf a llai o waith cynyddrannol.

Bydd twf gwerthiant bob amser yn dod â gwaith ychwanegol, yn enwedig gwaith sy'n gysylltiedig â chymorth i gwsmeriaid, ond o'i gymharu â busnesau e-fasnach draddodiadol, mae busnesau sy'n defnyddio graddfa llwyth uniongyrchol yn arbennig o dda.

Dechreuwch eich busnes gwerthu uniongyrchol nawr


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig